tel.: +48 733 339 337

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść regulaminu reguluje sposób zakupu i dokonywania za usługi i materiały online płatności.
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek (dalej zwane euroPiM).
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w Alior Bank, nr konta: 61 2490 0005 0000 4500 1431 2697
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych odbywa się w siedzibie firmy.
 5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności–TPAY.COM. System płatności Tpay.com należy do spółkiKrajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz statusu dokonanych płatności należy kierować na adres kontakt@europim.pl.

2. ZAKUP

 1. Zakupów można dokonywać za pośrednictwem strony euroPiM.pl poprzez formularz kontaktowy, mailowo pod adresem kontakt@europim.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 733 339 337.
 2. W celu dokonania zakupu należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).
 3. Warunkiem potwierdzenia zakupu jest wpłata ustalonej kwoty w terminie i wysokości określonej w linku przesłanym do klienta.

3 . OPŁATY i REKLAMACJE

 1. W celu realizacji usług świadczonych przez euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek płatności można dokonywać:

– przelewem na konto bankowe
– online poprzez system Tpay
– gotówką w siedzibie firmy euroPiM.

 1. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodniez instrukcjami:
  – dostarczonymi przez euroPiM dla płatności dokonywanych przelewem na w/w konto bankowe firmy, bądź płatności w siedzibie firmy,
  – dostarczonymi przez Tpay .
 3. Przy potwierdzeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności Tpay.
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.
 5. euroPiM uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Tpay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu Tpay.
 6. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. euroPiM nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: kontakt@europim.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni. Klient zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 4. Reklamacje dotyczące działania systemu Tpay powinny być kierowane bezpośrednio do Tpay.
 5. euroPiM nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://europim.pl/regulamin W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2022 r.
 2. euroPiM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping