tel.: +48 733 339 337

Teczka osobowa PRACOWNIKA (ogólna)

615,00  z VAT

Przy podsumowaniu zamówienia w INFORMACJACH DADATKOWYCH – wpisz KOD RABATOWY!

Opis

Teczka automatyczna, którą wykonasz w max 7 min

 

Teczka zawiera:

KWESTIONARIUSZ
SKIEROWANIE
A
B
C
D
Umowa o pracę
Zakres czynności pracownika
Informacja o warunkach zatrudnienia
Informacja o przekazaniu dokumentów do akt osobowych
“Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego ”
Oświadczenie – przelew wynagrodzenia na konto
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie – zapoznanie z ryzykiem zawodowym
Oświadczenie – zapoznanie się z obowiązkami w zakresie zapobiegania powstania pożaru
Oświadczenie – zapoznanie się z wewnętrzną polityką antymobbingową
Oświadczenie – PIT 2
Oświadczenie – do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Oświadczenie – w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
Oświadczenie – pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat
Oświadczenie – o zapoznaniu się z treścią przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu
Informacja dotycząca PPK
Oświadczenie – o odbiorze broszury informacyjnej dotyczącej PPK
Oświadczenie – deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Informacja – przetwarzanie danych osobowych w stosunku pracy
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
“Informacja o sposobie przekazywania zarządzeń, informacji, obwieszczeń, poleceń w przedsiębiorstwie ”
Oświadczenie – o przynależności do Urzędu Skarbowego
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia
Kwestionariuisz – zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Oświadczenie – w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Odpowiedzialność porządkowa pracowników wg kodeksu pracy
Informacja dotycząca odpowiedzialności pracowników
Oświadczenie – o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie + protokół
Oświadczenie – kasjera
Oświadczenie – o zasadach ewidencji na kasie fiskalnej
Oświadczenie – o zapoznaniu się z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2
Oświadczenie – o zapoznaniu się z pisemną informacją dotyczącą monitoringu
Wniosek – o NIESTOSOWANIE ULGI dla tzw. KLASY ŚREDNIEJ
Wniosek – o NIESTOSOWANIE MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU
Wniosek – o NIEPRZEDŁUŻANIE TERMINÓW POBORU ZALICZEK NA PODATEK
Oświadczenie – komunikacja drogą e-mail oraz telefoniczną
Oświadczenie – o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa
Oświadczenie – BHP
Oświadczenie – o statusie pracownika do celów ubezpieczeń ZUS
Oświadczenie – przestrzeganie art.100 Kodeksu Pracy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping